Imatges retrospectives d'una ciutat

Escola Patufet Sant Jordi

Llibre sobre la escola Patufet

La història de l’Escola Patufet és una història singular de l’Hospitalet; és l’aventura d’un petit grup de mestres, pares i mares de la nostra ciutat que en el curs 1968-69 van posar en marxa una proposta educativa diferent de la imposada pel nacionalcatolicismo del règim franquista. Sense recursos econòmics, amb una voluntat decidida i units a l’incipient moviment de mestres per a una renovació pedagògica a Catalunya van assolir una escola catalana, de qualitat per a tothom i que, integrada en l’actual xarxa pública, roman entre nosaltres amb més de quaranta anys de vida.

D’aquesta història s’ha fet un llibre: “L’ESCOLA PATUFET I EL SEU CONTEXT. 40 ANYS D’HISTÒRIA que es presentarà el dia 15 de desembre de 2010 a les 19 hores per part dels autors Montserrat Company i Josep M. Valero. Tindrà lloc a la Sala d’actes de l’Escola Patufet (Rambla Marina, 413)

REFERÈNCIES