Imatges retrospectives d'una ciutat

Posts tagged “bifurcació gornal

L’enllaç ferroviari Vilafranca – Vilanova

Com sabeu actualment el nostre municipi es troba trinxat per dues línies de ferrocarril (i sort que es va  soterrar el carrilet!). La primera línia que es va construir va ser la que va des de Barcelona cap a Martorell, a l’any 1854. L’any 1880 es va instal·lar la segona, la que portava des del port de Barcelona fins a Vilanova, i un any després s’enllaçaven les dues mitjançant les vies que actualment separen Bellvitge del Gornal.

El que poca gent coneix és que existeix un altre enllaç per sota del barri de Sant Josep, i que uneix la línia de Martorell amb l’enllaç anterior. Segons he llegit es diu bifurcació Gornal i es va ralitzar a l’any 1973, ja que era “necesario para que adquiera toda su eficacia la variante Papiol-Mollet, que resultará muy reducida si únicamente se sirviese por la línea de Villafranca, que es de vía única y de muy accidentado trazado; este enlace se realizará en las cercanías de la estación de Hospitalet” (02/1967)

He dibuixat amb una línia vermella el traçat de l’enllaç, seguint més o menys les instruccions de Javier, al comentari inferior.

Aquesta seria la boca de les piscines,…

i a l’esquerra la boca del cementiri,…

La subhasta es va anunciar el 1 de juliol de 1970 amb un pressupost de contrata de 107.016.315 pessetes, al 1973 així tenien el poble,…

Actualment aquest enllaç no s’utilitza pel trànsit de passatgers, no hi ha cap línia entre les estacions de l’Hospitalet i de Bellvitge, i es fa servir per estacionar trens o per realitzar maniobres. Pot ser que d’aquí uns dies quan es talli Sants, sí que es faci servir una mica més,…

REFERÈNCIES