Imatges retrospectives d'una ciutat

Posts tagged “Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet

Mapa del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat

Com sabeu la nostra ciutat, com totes, té un patrimoni arquitectònic, però segurament el que no sabreu és quin és, ja que és complicadot trobar a internet quines edificacions formen part. A la nostra ciutat tenim 110 edificacions “protegides” que a partir d’ara aniré incorporant a aquest mapa (piqueu aquí!).

També volia recordar que aquest llistat té els dies comptats, es a dir,  és va aprovar al Ple Municipal el dia 6 de juny de 2001 i segons el que es diu a l’article 9  de la normativa del Pla Especial (pàg.12) el catàleg es revisarà cada 10 anys, per tant aquest termini s’esgota l’any que ve.

Cal també recordar que abans d’aquest catàleg existia una altre previ que es va aprovar al 1985 i que protegia 233 elements arquitectònics de la ciutat, per tant, des de l’any 1985 al 2001 es van rebaixar un 53% els elements a protegir; van quedar fora de protecció més de 100 elements. Esperem que a la revisió de l’any que ve no es descatalogui cap edificació i succeeixi tot el contrari.

Sobre la primera opció, per retirar un element arquitectònic del catàleg cal una d’aquestes circumstàncies, cito textualment:

a) haver desaparegut a causa de destrucció o ruïna involuntaria, sense perjudici del disposat al respecte en aquesta normativa;

b) ésser necessari el seu enderroc per previsions de planejament d’interès públic prevalent, quan no existeixi alternativa ponderada que permeti la seva conservació o incorporació com a dada del propi planejament;

c) acreditar-se fefaentment l’existència d’error de fet en l’apreciació dels motius que varen aconsellar la seva inclusió;

d) demostrar provadament la pèrdua de l’interès cultural i obsolescència dels criteris d’avaluació que motivaren la inclusió.


Molts edificis del catàleg del 2001 s’han rescatat de la ruina, a altres no ha estat necessari fer-lis res ja que els seus propietaris els mantenen en perfecte estat, però uns altres resten a l’espera en cada dia pitjor estat. Podem citar, per exemple, al barri de Bellvitge:

Cal Masover Nou (Masia del segle XVII)

La Torre Gran (Col·legi dels franciscans del segle XIX)

Els dos, abandonats pels seus propietaris. A més de ja no tenir pràcticament teulada, es troben plens d’esquerdes de por. Espero que no caiguin i així donin motius per ser descatalogats al pròxim catàleg, encara que pot ser algú estaria content,…

REFERÈNCIES

Imatges de l’AV de Bellvitge


Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Bellvitge, 1971

Llegint el catàleg d’edificis subjectes a protecció del Patrimoni Històric Artístic de l’Hospitalet de Llobregat, que es va publicar al diari La Vanguardia en data 28 de gener de 1981, hi ha un edifici que trenca amb els 54 edificis restants del catàleg per la seva modernitat, i és el de la “Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Bellvitge” situat al carrer del Prat de Bellvitge.

Quan a l’any 1983 es va redactar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet, encara que la quantitat d’edificis a protegir era de més del triple que al catàleg de 1981, concretament 178, l’edifici de La Caixa va desaparèixer.

Desconec les causes de la seva primera catalogació i posterior descatalogació, ni tan sols conec l’autor d’aquest edifici, però sembla ser que algú el va considerar digne de protegir,… encara existeix i continua fent de caixa.

Les imatges són de principis dels anys 70, la gran es pot trobar a la web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, és de la familia Cuyàs; i la segona forma part d’un calendari de 1971.

COMENTARIS DEL FACEBOOK

  1. Eva Perez Lopez Yo vivía justo al lado…la biblioteca…la caixa “de mármol” como nosotros lo llamabamos…q pasada cuantos años!!!!
  2. Rosa Delgado Martinez cON LA DE VECES QUE ME HE COLUMPIADO AHÍ… CUANTOS RECUERDOS
  3. Max Plaza Yo tambien vivía al lado del bloque que hay a la izquierda desde donde se hizo la foto en blanco y negro!!! Qué recuerdos de la biblioteca…!!!
  4. Laura Ps jo vivia aqui al costat, la veritat és que els bancs de marbre que formen o formaven part de l’edifici i que estaven per tot el voltant feien bastant de fàstic… jo tampoc sé qui va decidir que s’havia de protegir, però m’agradaria saber-ho i preguntar-li el perquè!!
  5. Pedro Candalija hombre, yo también vivía al lado, y al lado de los bloques de Bellvitge, este edificiio era, al menos, original…..los “triangulos” del tejado ya no existen y pienso que le daban al edificio un “toque” diferente. Yo aun me acuerdo de cuando era la Caixa de Barcelona